Om barnehagen

Kort om Gapatrosten

Alle barn har krav på å bli sett og hørt som den de er. Gapatrosten ønsker glade, sterke barn som gleder seg til resten av livet, og som vet at de er betydningsfulle og har mye å bidra med. Vi som jobber her ser hvert enkelt barn, og er tilstedeværende i barnets lek og læring. Vi ser på barn som kompetente, med medfødt evne og vilje til samspill og utvikling. Vi er opptatt av å skape trygge og glade barn i samspill med foreldre/foresatte.  

Vi er inkluderende, undrende og leken og vi etterstreber hjerterom og forsketrang, med en god dose sprell.


Gapatrosten barnehage SA | Gunnar Reiss Andersensgate 12, 3259 Larvik | Tlf. 33 18 24 06 | siri@gapatrosten.no